29-8-2022
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand
21451
Peter Oldenburg
schalkburgerstraat@habogww.nl
Start werkzaamheden 3
e
fase Schalk Burgerstraat
Beste bewoner en ondernemer,
Wat gaat er gebeuren
Maandag 12 september 2022 starten we met het 3
e
deel van de werkzaamheden
aan de Schalk Burgerstraat.
Bereikbaarheid
Vanaf 12 september 2022 wordt de weg tussen de Hoefkade en de
Springfonteinstraat afgesloten voor verkeer.
Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers
bereikbaar. U moet uw fiets aan de hand meenemen. Als het nodig is worden er
loopschotten neergelegd.
Parkeren
Voordat de werkzaamheden starten plaatsen we borden waarop staat wanneer u
op deze plekken tijdelijk niet mag parkeren.
Wij vragen u om binnen het gebied waar u niet mag parkeren om voor 7.00 uur
‘s ochtends:
- uw auto ergens anders te parkeren;
- voorwerpen die op de stoep en op de straat staan, zoals fietsen, scooters en
bloembakken, weg te halen.
Auto’s die nog geparkeerd staan wanneer het parkeerverbod ingaat, worden
weggesleept.
Maakt u gebruik van een berging voor uw scootmobiel of heeft u een
invalidenparkeerplaats op kenteken, dan krijgt u een tijdelijke parkeerplaats op
een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek aangewezen. Neem in beide
gevallen contact op met onze omgevingsmanager Peter Oldenburg,
telefoonnummer (06)188 785 85.
Hulpdiensten en veiligheid
De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de
werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer
daarom uw auto alleen in de parkeervakken waar het is toegestaan, zodat de
hulpdiensten er altijd goed door kunnen. We doen er alles aan om de veiligheid
tijdens werkzaamheden te garanderen; toch blijven werkterreinen gevaarlijke
plaatsen. Het is verstandig om de kinderen te waarschuwen voor de gevaren van
een werkterrein met grote machines en hen weg te houden van het werkterrein.
Huisvuil en grofvuil
Grofvuil kunt u op dezelfde plekken als het huisvuil aanbieden. Kies wel voor
een dag dat er geen huisvuil wordt opgehaald. Geef bij het maken van een
grofvuilafspraak de juiste locatie door aan de ophaaldienst.
Informatie
Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Peter
Oldenburg via het e-mailadres schalkburgerstraat@habogww.nl. U kunt hem
tijdens kantooruren bereiken op 06-18878585. U kunt ook gebruik maken van
het wekelijkse inloopspreekuur in de HABO keet bij de kruising Schalk
Burgerstraat - Kempstraat op woensdagen 13.00-14.00.
App herinrichting Schalk Burgerstraat
U kunt voor de laatste informatie de gratis app “HABO GWW” downloaden via de
Apple AppStore en de Google Play Store. Kies voor het project Schalk
Burgerstraat.
De app houdt u op de hoogte van alle informatie over de planning, de
rijrichtingen, de veiligheid, parkeren, afval en alle contactinformatie. Als er
veranderingen zijn in de planning, dan vertellen wij u dit via een pushbericht. U
kunt dit aangegeven bij de instellingen in de app. Ook vindt u hier een
contactformulier. Hiermee kunt u direct een vraag stellen of een melding doen.
Wij zijn ons bewust dat werkzaamheden voor overlast zorgen. Wij vragen uw
begrip hiervoor. Met uw medewerking kunnen wij het werksnel en veilig doen.
Het projectteam HABO GWW dankt u hier alvast voor. Wij hopen op een fijne
samenwerking.